Uslovi upisa


UPIS U I RAZRED – 2021/2022.

REDOVNO ŠKOLOVANJE

Opšti uslovi za upis u gimnaziju

 • Za redovne učenike škole mogu da konkurišu kandidati koji su završili osnovnu školu.
 • Ispunjavanje opštih uslova kandidati dokazuju originalnim svedočanstvima o završenoj osnovnoj školi.

Posebni uslovi za upis

 • U školu se primaju učenici sa ocenom 4 ili 5 iz vladanja u osnovnoj školi.
 • Učenici se potpisom kodeksa ponašanja obavezuju da će poštovati kućni red i pravila ponašanja u Školi.

 Dokumenta za upis

 • Prijava za upis
 • Originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih

 Školarina

Školarina iznosi 1440 eura za jednu školsku godinu. Školarinu je moguće plaćati na 12 mesečnih rata.  U školarinu je uračunato sledeće:

 • prijava upisa
 • nastava za celu školsku godinu
 • svedočanstva
 • održavanje opreme i prostora
 • osiguranje imovine škole

Plaćanje školarine je u dinarskoj protivvrednosti, prema srednjem kursu NBS na dan uplate.

 

ISHRANA

Učenicima koji ne stanuju u domu učenika obezbeđen je ručak, dok su učenicima koji stanuju u domu učenika obezbeđena tri obroka.

 

DOM UČENIKA

 Uslovi za dobijanje mesta u Domu

Za boravak u domu učenika mogu konkurisati učenici koji se upišu u Gimnaziju „Živorad Janković“ ili učenici koji pohađaju druge srednje škole.
Učenici se potpisom kodeksa ponašanja obavezuju da će poštovati kućni red i pravila ponašanja u Školi.

 Cena boravka u domu

Cena boravka u domu iznosi 1000 eura za jednu školsku godinu za učenike koji koriste paket (školovanje u Gimnaziji „Živorad Janković“ + stanovanje u Domu učenika), a 1400 eura za učenike koji koriste samo usluge Doma učenika i plaćanje je moguće u 10 mesečnih rata. Plaćanje školarine je u dinarskoj protivvrednosti, prema srednjem kursu NBS na dan uplate i plaćanje je moguće u mesečnim ratama.